Uddannelsen som skorstensfejer - Skorstensfejerlaugets
15608
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15608,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Uddannelsen som skorstensfejer

Spring ud i det – hvis du tør

Er du en ung mand eller ung kvinde

 • afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse
 • interesse for fysik, kemi og matematik
 • gode evner i dansk
 • lyst til at uddanne dig til skorstensfejer
 • et godt helbred
 • et godt humør
 • interesse i at lære folk fra alle samfundslag at kende

Så er det her måske noget for dig!

Hvad laver en skorstensfejer?

At en skorstensfejer fejer skorstene siger jo sig selv, men så enkelt er det trods alt ikke. Skorstensfejerfaget har udviklet sig i takt med tiden og udviklingen i samfundet. Nye arbejdsområder er opstået og en ny uniform gjorde i 1992 sin entré i skorstensfejerfaget. Uniformen er en tro kopi af den sorte, bare hvid. Iført henholdsvis sort og hvid uniform beskæftiger skorstensfejeren sig med at:

 • fjerne sod fra skorstene, røgkanaler og ildsteder (industrikedler, centralvarmekedler, kakkelovne, brændeovne og pejse)
 • foretager lovpligtigt brandpræventivt tilsyn i ejendomme
 • afprøve fyringsanlæg
 • foretager økonomiske målinger og rådgiver i spørgsmål om energiøkonomiske målinger
 • foretager vejledning og rådgivning i miljø- og energiforhold
 • kontrollerer og registrerer nye og ombyggede skorstene med tilhørende ildsteder
 • foretager rensning af ventilationsanlæg, både til private og virksomheder
 • vandhøjtryksspuling af kedler og ventilationsanlæg m.m.

Praktik og teori

Uddannelsen består af 2 trin første trin afsluttes efter 1 år og 6 måneder. På første trin bliver du uddannet til kedelanlægsteknikker. Når du har bestået kedelanlægger eksamen kan du fortsætte på specialet skorstensfejer, dette trin tager 2 år og 6 måneder. Uddannelsen til skorstensfejer er således på 4 år.
Bemærk: uddannelsen kan begynde med praktik hos en skorstensfejermester efterfulgt af 20 uger på skole , eller man kan starte direkte på grundforløbet og uddannelsesaftalen skal være indgået, før praktikken påbegyndes eller senest efter grundforløbet.
Hvor? Danmarks eneste skorstensfejerskole ligger i Tønder, Sønderjylland, og hører ind under: Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC-Syd Grundtvigsalle i 6400 Sønderborg.

Skolefag

I alt er der 40 ugers teori på skolen, fordelt med 1 gang 20 uger og 4 gange 5 uger i løbet af læretiden på de 4 år. Gennem de 5 skoleperioder undervises der i bl.a.

 • Rensningsteknik
 • Fyringsteknik, gas-olie og biobrændsler
 • Skorstensteknik
 • Ventilationsteknik
 • Brandbekæmpelse
 • Fagligt edb
 • Matematik
 • Naturfag
 • Dansk
 • Økonomi
 • Miljø- og energirådgivning

Beslægtede jobs

 • blikkenslager, VVS-, tag- og facademontør
 • kedelpasser
 • isolatør, isoleringsarbejder, specialarbejder, VVS-montør
 • tagdækker, tagdækningsarbejder, specialarbejder
 • GVS-mester, gas-, vand- og sanitetsmester
 • miljøtekniker, tekniker
 • ventilationsmontør, VVS-montør
 • energimontør, VVS-montør

Løn & SU

Løn og arbejdsforhold ordnes ved overenskomst mellem Skorstensfejerlauget og Blik- og Rørarbejderforbundet for Skorstensfejernes Landsbranchekreds.
Lærlingeløn:

 • år: 30% af svendelønnen
 • år: 40% af svendelønnen
 • år: 50% af svendelønnen
 • år: 60% af svendelønnen

Voksenlærlingeløn:

 • år: 67% af svendelønnen
 • år: 68% af svendelønnen
 • år: 69% af svendelønnen
 • år: 70% af svendelønnen

Man får løn fra den dato, uddannelsesaftalen træder i kraft.
I skoleperioderne kan der søges om SU, hvis man er fyldt 18 år.

Et par fingerpeg

Vær opmærksom på:

 • at skorstensfejerjobbet kræver et godt helbred, god fysik og smidighed
 • at skorstensfejeren vægter sin egen sikkerhed meget højt
 • at man er et glad og smilende mennesker der kan omgås alle typer af kunder.
 • at der er et stigende antal piger der søger faget.

Nyt omkring uddannelsen

Skorstensfejermesterskolen er en overbygning på erhvervsuddannelsen. Organisationerne anbefaler at man først starter uddannelsen på mesterskole efter man er fyldt 25år. Mesterskolen består af en grundlæggende lederuddannelse, samt nogle akademifag. Disse fag giver 25 ECTS point.
Mesterskolen er løbende blevet trimmet og tilpasset fagets udvikling og vi vil i fremtiden bestræbe os på, at holde uddannelsen tidsvarende og i tråd med de udviklings tendenser der er i samfundet omkring os. Det betyder også at der udvikles nye kurser og fag, så uddannelsen konstant er på forkant med fagets udvikling.
Mesterskolen giver et stort kompetence løft til de elever der deltager. Der er bred enighed om, at uddannelsen sætter krav til kursisterne og man skal deltage aktivt for at følge med i undervisningen. Mesterskolen er naturligvis også for de elever der ønsker at blive en del af fremtidens ledere i faget og derfor forventer vi også en styrkelse af fagligheden og engagementet fra disse elever. Uddannelsen kan tages af alle der ønsker det og vil arbejde seriøst med personlig udvikling.
Efteruddannelse I fanebladet efteruddannelse findes en vejledning i hvordan du tilmelder dig www.efteruddannelse.dk. Den digitale tilmelding er i dag eneste mulighed for at tilmelde sig efteruddannelses kurser og søge kursusrefusion.

Efteruddannelseskurser

Vi har i skorstensfejerfaget en lang række af efteruddannelsesfag. Skorstensfejerfaget har over tid ændret sig meget og derfor er det i dag mere end nogensinde vigtigt, at vi efteruddanner os, så vi også i fremtiden kan imødegå de krav samfundet stiller til vores kompetencer.
Skorstensfejerfaget har besluttet at alle mestre og svende over en tre årig periode skal på efteruddannelse mindst 10 dage. Der laves en indkaldelsesplan for hver enkelt.
Faget udpeger nogle fag som bør tages af alle, det er blåflammebrændere og kondenserende kedler og Ajourføring af love og bestemmelser samt ventilationsrensning. I takt med at alle kommer på disse efteruddannelses kurser vil vi i faget udpege nye kurser der løfter den enkeltes kompetenceniveau yderligt.
Du kan finde vejledning i hvordan du melder dig til på www.efteruddannelse.dkdenne folder

Flere oplysninger

Skorstensfejerfagets lærlingekontor v/ skorstensfejermester John Clemmesen, Tlf: 73 49 00 03 – 40 25 25 17
Blik- og Rørarbejderforbundet – Immerkær 42 – 2650 Hvidovre – Tlf: 36 38 36 38
Vil du også vide noget om skorstensfejerfagets historie og traditioner så klik hen på siden “Faghistorie”